Product name CAS NO. Structural formula
癸基降冰片烯 22094-85-5
2-烯丙氧基-5-降冰片烯
5-溴甲基-2-降冰片烯 17016-12-5
5-苯基-2-降冰片烯 6143-30-2
5-降冰片烯-2-醇 13080-90-5
5-降冰片烯基-2-乙酸酯 6143-29-9
5-甲基-2-降冰片烯 822-96-8
外-5-降冰片烯-2,3-二酸酐 2746-19-2
网站首页 | 公司简介 | 产品介绍 | 联系我们 | English
重庆市海泰化工有限公司 版权所有(C)2017 网络支持 中国化工网 全球化工网 生意宝